Klik hier om terug te gaan naar de web-site versie.

De nieuwe partij

*
het zijn de kwetsbaren
die zich vermeerderen
in de maatschappij
zelfstandig in de wijk
bijgestaan door buur
en menig wijkgenoot
de ongeziene partij
staat tussen burger
en ambtenaar voor
een leefbare, veilige
en gezonde omgeving
praktisch en zonder
papieren nemen zij
het mandaat van
verantwoording voor
elkaar, het nieuwe wij
samen zijn we sterk
samen 1 maatschappij
waarin het stormt met
vragen zonder reactie
van inhoudelijk belang
als burger geen partij
als eenling ongehoord
wettelijk geen belang
maar van onschatbare
waarde worden steeds
meer taken ons bekend
waar blijft de partij van
het burger belang
*

02-03-2018
Henny van Herck

Deze tekst is toegevoegd op 02-03-2018 door .